Laat jij stress in je voordeel werken?

Zoals je in de vorige blog hebt kunnen lezen, zorgt een groeiende mindset ervoor, dat je beter in je vel zit en beter presteert. Ook de manier hoe je tegen stress aankijkt kan een positieve of negatieve invloed op jou hebben.

McGonigal (2016) heeft onderzoek gedaan naar een stressmindset. Zij beschrijft dat een positieve mindset krachtig is, omdat deze niet alleen invloed heeft hoe je over stress denkt, maar ook hoe je er mee omgaat. Mensen met een positieve stressmindset maken in een stressvolle situatie bijvoorbeeld een plan van aanpak, zoeken naar informatie, vragen om hulp en advies en bekijken welke stappen zij moeten ondernemen om de stressvolle situatie te overwinnen.

Hieronder staan de gevolgen van een positieve en negatieve stressmindset beschreven:

Stress is schadelijk Stress is krachtig
–        Gezondheid en vitaliteit worden uitgeput;

–        Verzwakt je prestaties en productiviteit;

–        Remt leren en ontwikkelen;

–        De effecten van stress zijn negatief en moeten vermeden worden.

–        Verbetert prestatie en productiviteit

–        Verbetert gezondheid en vitaliteit

–        Vergemakkelijkt leren en ontwikkelen

–        De effecten van stress zijn positief en moeten benut worden.

Ben je benieuwd wat voor mindset jij hebt, vul dan de onderstaande vragenlijst in.

Niet eens                Eens
1 2 3 4 5 6 7
1. De effecten van stress zijn negatief en moeten worden vermeden.
2. Stress ervaren vergemakkelijkt mijn leren en groei.
3. Ervaren van stress put mijn gezondheid en vitaliteit uit.
4. Ervaren van stress verhoogt mijn prestaties en productiviteit
5. Stress ervaren remt mijn leren en groei.
6. Stress ervaren verbetert mijn gezondheid en vitaliteit.
7. Ervaren van stress verslechtert mijn prestaties en productiviteit.
8. De effecten van stress zijn positief en moeten worden gebruikt.

Wanneer je het met vraag 1, 3, 5 en 7 eens bent en met de andere vragen oneens, dan heb je een negatieve stressmindset. Wanneer je het met vraag 2, 4, 6 en 8 eens bent en met de andere vragen oneens, dan heb je een positieve stressmindset.

Laat jij stress in je voordeel werken?